Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia podczas zebrania z 22.03.2013 roku podjął uchwałę Nr 03/13 w sprawie zwołania na dzień 25 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozpoczęcie planowane jest o godz. 10.00 w stołówce bursy.

 

Planowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

6. Informacja Sądu Koleżeńskiego.

7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2012 rok.

8. Informacja z działalności ZG „BURSA” w 2012 roku.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku za 2012 rok.

10.Wybory do Zarządu Stowarzyszenia.

11.Wybory do Komisji Rewizyjnej.

12.Wybory do Sądu koleżeńskiego.

13.Wolne głosy i wnioski.

14.Zakończenie obrad.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress