Idea powołania Stowarzyszenia absolwentów szkoły powstała już w czasie prac Komitetu Organizacyjnego obchodów 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim i Zjazdu Absolwentów w 1996 roku. W czasie ostatniego spotkania poprzedniego Komitetu Organizacyjnego podjęto decyzję, aby na następnym zjeździe absolwentów dać możliwość wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom do jeszcze ściślejszego zintegrowania się ze szkołą, znalezienia kontaktu z koleżankami i kolegami z własnej klasy, rocznika. Na zaproszenie ówczesnego dyrektora szkoły mgr Zenona Nowaka, w dniu 06.02.2003 roku spotkała się grupa absolwentów i został utworzony Komitet Organizacyjny obchodów 60-lecia istnienia szkoły i zjazdu absolwentów Zespołu Szkół Agroekonomiczynych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim.

Myśląc o kolejnych jubileuszach, pełniejszej wzajemnej integracji dotychczasowych absolwentów, jak również naszych nowych kolegów oraz wykorzystaniu doświadczeń absolwentów dla dobra szkoły, dnia 20 marca 2004 roku zapadła decyzja o powołaniu stowarzyszenia absolwentów szkoły.

Na liście członków założycieli znaleźli się:

 • Barczyk Franciszek
 • Nowak Roch
 • Czakon Jadwiga
 • Nowak Zenon
 • Horzela Katarzyna
 • Rudolf Wojciech
 • Horzela Teodor
 • Stasik Małgorzata
 • Kiedrzyn Jan
 • Tokarz Franciszek
 • Kwosek Zbysław
 • Włoch Grażyna
 • Lisiecki Adam
 • Woźnica Leonard
 • Łoziński Krzysztof
 • Wyszyński Lucjan
 • Nowak Henryk
 • Zimny Mirosław

Po długiej dyskusji na temat nazwy stowarzyszenia, biorąc pod uwagę wszystkie aktualne kierunki kształcenia, możliwość powstania nowych kierunków i uwzględniając prawie 60-letnią historię szkoły oraz potoczną jej nazwę – Rolnik, podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim.

Na tym spotkaniu uchwalono dwa najważniejsze dokumenty Stowarzyszenia: – Statut i Deklarację programową.

Dnia 28 kwietnia 2004 roku w Kancelarii Notarialnej mgr Huberta Marczyka, Komitet Założycielski w składzie:

 • Teodor Horzela – przewodniczący
 • Krzysztof Łoziński – z-ca przewodniczącego
 • Jan Kiedrzyn – sekretarz
 • Katarzyna Horzela – członek
 • Leonard Woźnica – członek

notarialnie złożył wzory podpisów, spełniając pierwszy wymóg do złożenia wniosku o rejestrację Stowarzyszenia.

Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym złożono 29.04.2004 roku w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Zostaliśmy zarejestrowani w KRS w dniu 28.06.2004 roku pod numerem: KRS:0000211347. Tuż przed uzyskaniem wpisu w KRS, w dniu 26.06.2004 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim. Wzięło w nim udział 33 członków. Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano władze statutowe oraz ustalono wysokość wpisowego i składki członkowskiej.

W lipcu uzyskano REGON, NIP i założono konto bankowe. Na tym zakończono wszystkie niezbędne procedury i można było rozpocząć działalność.

W związku z obchodami 60-lecia istnienia szkoły i zjazdem absolwentów, Stowarzyszenie wzięło na siebie obowiązki: podpisania umów z ZPiT „Śląsk”, wynajęcia namiotu, zabezpieczenia garmażeryjnego, nagłośnienia, sfinansowania monografii, wyprodukowania plakatów reklamowych, pocztówek.

Wymagało to podjęcia działań mających na celu zdobycie środków finansowych. Zdobyto reklamodawców i ofiarodawców. Postarano się o patronat medialny Radia Piekary i Tygodnika Gwarek. Podjęto wysiłki mające na celu zabezpieczenie imprezy pod kątem medycznym, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowym.

Stowarzyszenie oprócz integracji absolwentów, ma działać na rzecz pomocy szkole, współpracować z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji szkoły w regionie, a także w kraju. Nie może pozostać obojętne na jakiekolwiek próby destrukcji szkoły i jej majątku.

W szeregach Stowarzyszenia są biznesmeni, nauczyciele akademiccy i szkolni, policjanci, prawnicy, rolnicy, samorządowcy i wiele innych profesji.

Wasz akces, Drodzy Absolwenci, do Stowarzyszenia spolaryzuje nas pod kątem zawodowym, zaktywizuje i wzmocni nasze działania. Zewsząd słyszymy głosy miłego zaskoczenia, że nie spotkano się z tak aktywnymi absolwentami. Nikt nie słyszał, żeby absolwenci szkoły średniej podejmowali się pomocy szkole w zorganizowaniu uroczystości jubileuszowych i sami organizowali zjazd absolwentów z takim rozmachem i na tyle osób. Ale tacy właśnie, od wielu lat, jesteśmy my, absolwenci Rolnika z Nakła Śląskiego.

Na liście członków założycieli znaleźli się:Na liście członków założycieli znaleźli się:

Idea powołania Stowarzyszenia absolwentów szkoły powstała już w czasie prac Komitetu Organizacyjnego obchodów 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim i Zjazdu Absolwentów w 1996 roku. W czasie ostatniego spotkania poprzedniego Komitetu Organizacyjnego podjęto decyzję, aby na następnym zjeździe absolwentów dać możliwość wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom do jeszcze ściślejszego zintegrowania się ze szkołą, znalezienia kontaktu z koleżankami i kolegami z własnej klasy, rocznika. Na zaproszenie ówczesnego dyrektora szkoły mgr Zenona Nowaka, w dniu 06.02.2003 roku spotkała się grupa absolwentów i został utworzony Komitet Organizacyjny obchodów 60-lecia istnienia szkoły i zjazdu absolwentów Zespołu Szkół Agroekonomiczynych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim.

Myśląc o kolejnych jubileuszach, pełniejszej wzajemnej integracji dotychczasowych absolwentów, jak również naszych nowych kolegów oraz wykorzystaniu doświadczeń absolwentów dla dobra szkoły, dnia 20 marca 2004 roku zapadła decyzja o powołaniu stowarzyszenia absolwentów szkoły.

Na liście członków założycieli znaleźli się:

 • Barczyk Franciszek
 • Nowak Roch
 • Czakon Jadwiga
 • Nowak Zenon
 • Horzela Katarzyna
 • Rudolf Wojciech
 • Horzela Teodor
 • Stasik Małgorzata
 • Kiedrzyn Jan
 • Tokarz Franciszek
 • Kwosek Zbysław
 • Włoch Grażyna
 • Lisiecki Adam
 • Woźnica Leonard
 • Łoziński Krzysztof
 • Wyszyński Lucjan
 • Nowak Henryk
 • Zimny Mirosław

Po długiej dyskusji na temat nazwy stowarzyszenia, biorąc pod uwagę wszystkie aktualne kierunki kształcenia, możliwość powstania nowych kierunków i uwzględniając prawie 60-letnią historię szkoły oraz potoczną jej nazwę – Rolnik, podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim.

Na tym spotkaniu uchwalono dwa najważniejsze dokumenty Stowarzyszenia: – Statut i Deklarację programową.

Dnia 28 kwietnia 2004 roku w Kancelarii Notarialnej mgr Huberta Marczyka, Komitet Założycielski w składzie:

 • Teodor Horzela – przewodniczący
 • Krzysztof Łoziński – z-ca przewodniczącego
 • Jan Kiedrzyn – sekretarz
 • Katarzyna Horzela – członek
 • Leonard Woźnica – członek

notarialnie złożył wzory podpisów, spełniając pierwszy wymóg do złożenia wniosku o rejestrację Stowarzyszenia.

Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym złożono 29.04.2004 roku w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Zostaliśmy zarejestrowani w KRS w dniu 28.06.2004 roku pod numerem: KRS:0000211347. Tuż przed uzyskaniem wpisu w KRS, w dniu 26.06.2004 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim. Wzięło w nim udział 33 członków. Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano władze statutowe oraz ustalono wysokość wpisowego i składki członkowskiej.

W lipcu uzyskano REGON, NIP i założono konto bankowe. Na tym zakończono wszystkie niezbędne procedury i można było rozpocząć działalność.

W związku z obchodami 60-lecia istnienia szkoły i zjazdem absolwentów, Stowarzyszenie wzięło na siebie obowiązki: podpisania umów z ZPiT „Śląsk”, wynajęcia namiotu, zabezpieczenia garmażeryjnego, nagłośnienia, sfinansowania monografii, wyprodukowania plakatów reklamowych, pocztówek.

Wymagało to podjęcia działań mających na celu zdobycie środków finansowych. Zdobyto reklamodawców i ofiarodawców. Postarano się o patronat medialny Radia Piekary i Tygodnika Gwarek. Podjęto wysiłki mające na celu zabezpieczenie imprezy pod kątem medycznym, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowym.

Stowarzyszenie oprócz integracji absolwentów, ma działać na rzecz pomocy szkole, współpracować z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji szkoły w regionie, a także w kraju. Nie może pozostać obojętne na jakiekolwiek próby destrukcji szkoły i jej majątku.

W szeregach Stowarzyszenia są biznesmeni, nauczyciele akademiccy i szkolni, policjanci, prawnicy, rolnicy, samorządowcy i wiele innych profesji.

Wasz akces, Drodzy Absolwenci, do Stowarzyszenia spolaryzuje nas pod kątem zawodowym, zaktywizuje i wzmocni nasze działania. Zewsząd słyszymy głosy miłego zaskoczenia, że nie spotkano się z tak aktywnymi absolwentami. Nikt nie słyszał, żeby absolwenci szkoły średniej podejmowali się pomocy szkole w zorganizowaniu uroczystości jubileuszowych i sami organizowali zjazd absolwentów z takim rozmachem i na tyle osób. Ale tacy właśnie, od wielu lat, jesteśmy my, absolwenci Rolnika z Nakła Śląskiego.

Na liście członków założycieli znaleźli się:Na liście członków założycieli znaleźli się:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress