Walne Zebranie Członków 2019

Zarząd Stowarzyszenia podczas zebrania z 12.04.br.  roku podjął uchwałę Nr 04/19 w sprawie zwołania na dzień 21 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozpoczęcie planowane jest o godz. 12.00 w stołówce bursy.

Planowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok .

6. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

7. Informacja Sądu Koleżeńskiego za 2018 rok.

8. Przyjecie sprawozdania Zarządu z działalności i finansowego za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku/straty za 2018 rok.

10. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2018 rok.

11.Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress