Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia podczas zebrania z 24.04.2015 roku podjął uchwałę Nr 02/15 w sprawie zwołania na dzień 16 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozpoczęcie planowane jest o godz. 10.00 w stołówce bursy.

 

Planowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok .

6. Informacja Sądu Koleżeńskiego za 2014 rok.

7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2014 rok.

8. Informacja z działalności ZG „BURSA” w 2014 roku.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku za 2014 rok.

10. Podjęcie uchwały o nadanie członkostwa honorowego.

11. Wolne głosy i wnioski (przygotowania do 70-lecia ZS CKR).

12. Zakończenie obrad.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress