Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia podczas zebrania z 31.03.2017 roku podjął uchwałę Nr 08/17 w sprawie zwołania na dzień 27 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10:00 w stołówce bursy.

Planowany porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok .
 6. Informacja Sądu Koleżeńskiego za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku/straty za 2016 rok.
 8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2016 rok i kadencję 2014 – 2016.
 9. Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 10. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 12. Wybory Sądu Koleżeńskiego.
 13. Wolne głosy i wnioski, podjęcie uchwały o nadaniu członkostwa honorowego.
 14. Zakończenie obrad.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress