Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia podczas zebrania z 12.04.2016 roku podjął uchwałę Nr 01/16 w sprawie zwołania na dzień
14 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozpoczęcie planowane jest o godz. 10.00 w stołówce bursy.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok .
 6. Informacja Sądu Koleżeńskiego za 2015 rok.
 7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2015 rok.
 8. Informacja z działalności ZG „BURSA” w 2015 roku.
 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku/straty za 2015 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress