Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia podczas zebrania z 06.03.2014 roku podjął uchwałę Nr 03/14 w sprawie zwołania na dzień 24 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Rozpoczęcie planowane jest o godz. 10.00 w stołówce bursy.

Planowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2013 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 rok .
6. Informacja Sądu Koleżeńskiego za 2013 rok.
7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2013 rok.
8. Informacja z działalności ZG „BURSA” w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku za 2013 rok.
10.Wolne głosy i wnioski (przygotowania do 70-lecia ZS CKR).
11.Zakończenie obrad.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress